Wederom een primeur voor Loonbedrijf Thijssen

Sinds deze week mogen we het beeldmerk van Brancheorganisatie Akkerbouw “Gedragscode Akkerbouw” dragen als loonwerker/dronewerker als primeur in Nederland.

Op verzoek van telers, handel en verwerking heeft de Brancheorganisatie Akkerbouw spelregels opgesteld voor het uitwisselen van data. De Gedragscode Datagebruik Akkerbouw biedt telers bescherming en moet het delen van data vanzelfsprekender maken. Doel is om data-intensieve akkerbouw versneld dichterbij te brengen.

Veel telers zijn terughoudend met het delen van data, omdat ze willen voorkomen dat hun data een eigen leven gaan leiden. Daarom is er gewerkt aan een code. De code is een vorm van zelfregulering, opgesteld door en voor de sector (telers, handel en verwerking) en geldt voor ieder bedrijf en iedere instantie die zaken doet met bedrijven in de akkerbouw. Uitgangspunt is dat degene die zijn data deelt, weet wat er met zijn gegevens gebeurt. De gebruiker van de data moet aan spelregels voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging van de data. Wie op deze spelregels van de code kan vertrouwen, deelt gemakkelijker zijn data, is het idee. BO Akkerbouw draagt zorg voor de inhoud van de code en de naleving ervan. Zo zullen de namen van de bedrijven en instellingen die de gedragscode toepassen steeds te vinden zijn op de website van BO Akkerbouw.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.