Loonbedrijf Thijssen beschikt over de nodige kennis van het aanleggen van proefvelden. Onze opdrachtgevers zijn heel divers, zoals WUR, HLB, Certis/Arkema en diverse verzekeringsmaatschappijen, leveranciers van gewasbescherming, machinebouwers en diverse onderzoeks- en overheidsinstellingen.

Door onze kennis kunnen we beschikken over diverse percelen door heel Nederland en in het buitenland die informatie leveren over bijvoorbeeld nematoden, schimmels, onkruid, bodemkwaliteit etc.

Hoe we te werk gaan:

Nadat we naar uw wensen hebben gekeken, gaan we samen op zoek naar een geschikt proefperceel. Daarna wordt dit perceel eerst door ons beoordeeld op geschiktheid. Dit doen we aan de hand van de volgende informatie en metingen:

 • Ligging van het perceel
 • Bodem
 • Penetrometer (voor het meten van de bodemgesteldheid)
 • pH-waarde 
 • Kalkhuishouding
 • Temperatuur
 • EC (geleidbaarheid)

Als het perceel geschikt is bevonden, dan maken we samen met u een plan van aanpak waarin onder andere de volgende onderdelen terugkomen:

 • Waar en hoe wordt het perceel aangelegd
 • Is er een bodemscan nodig
 • Welke grondbewerkingen zijn nodig
 • Welke zaaimethode wordt er gebruikt
 • Zijn er gewasinspecties nodig
 • Is er bemesting nodig
 • Hoe wordt er geoogst

Samen met u als opdrachtgever zorgen we ervoor dat uw proef slaagt!

1

Afbeelding 1 van 5