Loonbedrijf Thijssen is uniek en vooraanstaand in precisielandbouw. In samenwerking met Dronewerkers, weet Thijssen data te verzamelen en deze te vertalen naar praktische toepassingen om de landbouw te optimaliseren. Door een combinatie van sensoren, wordt relevante informatie verzameld waarmee plaats specifiek bodem en gewas kunnen worden bijgestuurd.

De bodem wordt in kaart gebracht met de Veris MPS3 bodemsensor. Deze machine meet vijf bodemeigenschappen, waaronder het organische stof gehalte, bodemhoogte en pH. Hierbij worden grondmonsters in het laboratorium geanalyseerd ter referentie.

Bovenop deze basis data wordt, in samenwerking met collega’s van Akkeranalyse en Aurea Imaging de gewas analyse uitgevoerd doormiddel van onze UAV. De eBee Ag is een onbemand vliegtuig met geavanceerde multi spectrale sensoren aan boord. Met behulp van de gewasreflectie wordt groeistadium en gezondheid van het gewas per vierkante meter bepaald. Door informatie over bodem en gewas te combineren krijgt de agrarische sector nieuwe inzichten die leiden tot besparing van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en water tot 70%. Tegelijkertijd zijn er verhogingen in opbrengsten en verlaging in de uitstoot van broeikasgassen mogelijk. Kortom, optimalisatie van de agrarische sector door een unieke samenwerking van partijen.

IMG_6494

Afbeelding 1 van 6