Wat is een Ebee?

Een Ebee is een professionele drone, zeer geschikt voor de landbouw. De Ebee is licht van gewicht en vliegt automatisch.

Wat zijn de mogelijkheden met de Ebee?

De drone is uitgerust met zeer speciale camera’s die uw perceel fotograferen, daaruit volgen gewaskaarten. De gewaskaarten die een eBee maakt, geven in één oogopslag weer hoe het gewas er plaatsspecifiek voor staat. Hierop kan de hoeveelheid mest en/of spuitmiddel aangepast worden. Heeft u of uw loonwerker materieel wat taakkaarten kan inlezen dan bespaart u vele euro’s op (kunst)mest en spuitmiddelen!

Wat zijn de voordelen van de Ebee?

Het voordeel van een eBee is dat een teler niet afhankelijk is van bewolking zoals bij satellietbeelden. Daarnaast bevatten de gewaskaarten enorm veel detailinformatie door de gemiddelde pixelgrootte van 10 cm. De eBee-luchtfoto’s zijn snel verwerkt tot gewaskaarten. Deze kaarten zijn de basis voor diverse variabele adviezen, zoals bijbemesting, groeiregulatie en loofdoding.

Taakkaarten

De gewaskaarten die voortkomen uit de verkregen data van de vlucht, worden door Dronewerkers snel omgezet naar taakkaarten, middels de eigen taakkaartgenerator. Deze taakkaarten kunnen worden gebruikt door de meeste gangbare GPS stuursystemen en stellen u in staat geheel geautomatiseerd plaatsspecifieke teeltmaatregelen uit te voeren.

Een combinatie met de Veris bodemscanner biedt:

Naast gewas-, is bodeminformatie ook essentieel om de oorzaken van groeiverschillen te achterhalen. Gewaskaarten geven aan waar groeiafwijkingen zijn te vinden. Door deze informatie met bodemdata van dezelfde plaats te vergelijken, kan bepaald worden of de oorzaak in de bodem is te vinden. De combinatie van Veris-bodemscan- en eBee-gewaskaarten tijdens het groeiseizoen, geeft de mogelijkheid verschillende plaatsspecifieke informatie te stapelen. Dit biedt de teler kansen om breed in te spelen op perceelsvariatie met plaatsspecifieke teeltmaatregelen om zo het rendement te verhogen.

Vraag direct uw vlucht aan

Geïnteresseerd? Vraag dan nu uw vlucht aan via: dronewerkers.nl/aanvraag/