Loonbedrijf Thijssen is een vooruitstrevend loonbedrijf. Wij bieden u de volgende diensten aan:

 • Precisielandbouw: hierdoor komt u meer te weten van uw perceel en kunt u plaatsspecifiek gerichte maatregelen treffen om uw opbrengst en saldo te optimaliseren.
 • Elektrische onkruidbestrijding: voor het niet-chemisch bestrijden van probleemonkruiden en invasieve soorten als knolcyperus, Japanse duizendknoop, heermoes en distels gebruiken wij de Zasso X Power. Met hoogspanning worden planten geëlektrocuteerd zonder dat dit het bodemleven of insecten schade toebrengt. Daarmee is het tevens geschikt voor de biologische landbouw.
 • Bodem scan: Het scannen gebeurd met een Veris of DUALem21 bodemsensor. Bij het scannen worden vijf variabelen gemeten in één werkgang, onder andere de organische stof en de pH waarde. Al deze gegevens worden verwerkt waarna voor de gescande percelen een (bemestings)advies kan worden opgemaakt.
 • Gewasscan met de eBee drone: De drone is uitgerust met zeer speciale camera’s die uw perceel fotograferen, daaruit volgen gewaskaarten. De gewaskaarten die een eBee maakt, geven in één oogopslag weer hoe het gewas er plaatsspecifiek voor staat. Hierop kan de hoeveelheid mest en/of spuitmiddel aangepast worden. Heeft u of uw loonwerker materieel wat taakkaarten kan inlezen dan bespaart u vele euro’s op (kunst)mest en spuitmiddelen!
 • Biofumigatie: We zijn druk bezig met biofumigatie.
  Biofumigatie is het klepelen en inspitten van bepaalde groenbemesters een biologische grond ontsmetting. In de planten zitten bepaalde stoffen (glucosinaten) die aaltjes kunnen bestrijden tevens wordt de organische stof verhoogt met gemiddeld 35 à 45 ton per hectare.
 • Aanleggen van proefvelden: hierbij kan het gaan om diverse gewassen met diverse proeven. Zo leggen we o.a. proefvelden aan in de aardappels, gras en maïs, maar ook bijvoorbeeld in de aardbeien.
 • Spitten of spitten & zaaien met Imants 47spx snelspitter
 • Kunstmest strooien met Vicon GEO-Spread
 • Verhuur van weegplaten
 • Sensor technologie ontwikkeling
 • Testen van diverse machines (Vicon, Kverneland, Agrifac)
 • Gastlezingen